Menu

Bij deeltijd ouderschapsverlof toch recht op voltijdse ontslagvergoeding

Op 8 mei 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (vindplaats ECLI:EU:C:2019:379) bepaald dat een werknemer ook tijdens deeltijd ouderschapsverlof recht houdt op de voltijdse ontslagvergoeding en uitkering. Als die vergoeding tijdens deeltijd ouderschapsverlof slechts in verhouding tot de deeltijdfactor moeten worden toegekend zou er bovendien sprake zijn van strijd met de eis van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.