Menu

Scholingsaanbod

 

22 november 2017: Passend onderwijs vanuit juridisch perspectief: waar moet u op letten?

Op 22 november 2017 biedt Annie Wigger in samenspraak met Advocatenkantoor Dijkgraaf u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de complexe juridische regels van passend onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingezoomd op de huidige regelgeving, waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. De groep bevat maximaal 10 deelnemers.

De huidige regelgeving rondom passend onderwijs met betrekking tot toelating, verwijdering en het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) van zorgleerlingen is complex. U kunt er, als bestuurder, directeur of schoolleider in het primair, speciaal of voortgezet onderwijs gemakkelijk het spoor in bijster raken. Advocaten Annie Wigger en Noor Dietvorst maken op 22 november 2017 alle facetten van passend onderwijs voor u begrijpelijk en behandelen ook actualiteiten vanuit de jurisprudentie, zoals de wijze waarop de Geschillencommissie Passend Onderwijs toetst en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de toelaatbaarheidsverklaring.

Lees verder


 

1 november en 15 november 2017: kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van ouders en leerlingen

Op 1 november en 15 november 2017 biedt Advocatenkantoor Dijkgraaf u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen nemen een bijzondere positie in bij u op school. Hierdoor ontstaan er in de praktijk vaak juridische discussies over de vraag hoe deze rechtspositie door het schoolbestuur moet worden ingevoerd. Zaken zoals klachtrecht, aansprakelijkheid, informatierecht en privacy vormen de kenwaarden van deze rechtspositie.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw eigen inbreng wordt ingezoomd op de huidige regelgeving, waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. Tevens wordt gecheckt of uw huidige protocollen nog wel up-to-date zijn. De groep bevat maximaal 10 deelnemers.

De eerste bijeenkomst op 1 november 2017 zoomt in op de informatievoorziening over het kind aan (gescheiden) ouders en hoe dit goed te regelen bij de toelating van de leerling.  Tevens komt aan bod hoe scholen bij toelating grip kunnen krijgen op de informatie betreffende het gezag over het kind. De privacywetgeving ten aanzien van het verwerken van leerlinggegevens en het verstrekken daarvan aan derden wordt in het kader van de nieuwe Europese wet- en regelgeving ook behandeld: centraal staat hier de vraag wat u moet gaan vastleggen, hoe dat moet plaatsvinden en binnen welke termijn.  Tot slot komt de vraag aan bod hoe u om dient te gaan met medicijngebruik op school en welke zorgplicht u daarbij heeft.

De tweede bijeenkomst op 15 november 2017 behandelt de rechten en plichten bij toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen, die in het kader van passend onderwijs grondig zijn gewijzigd. Aan bod komt tevens ook de aansprakelijkheid van schoolbesturen bij schending van uw zorgplicht als het gaat om een incident waar de school bij betrokken is geweest of een leerachterstand, en de klachtenregeling en de wijze waarop deze centraal dient te staan binnen uw organisatie.

Lees verder