Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

Nieuws

  • Het is de tijd van de jaarverslaglegging. En dus komt ook de accountant weer op bezoek. Dat is het moment dat u geconfronteerd kunt worden met een tekortkoming in de naleving van de zogenaamde herbenoemingsverplichting voor eigen wachtgelders. In dit artikel in BSM Basisschoolmanagement geeft mr. Bas Vorstermans een uitleg van deze regelgeving.

    Klik hier voor het volledige artikel uit BSM Basisschoolmanagement

    1 September 2017
  • Schoolbesturen kampen in de praktijk vaak met vragen over privacy in en rondom de school. Hoe moet de school omgaan met persoonlijke gegevens van ouders en leerlin- gen en welke gevolgen heeft de Wet meldplicht datalekken voor de schoolleiding? In dit artikel gaat het om de belangrijkste juridische aspecten rondom privacy.

    Klik hier voor het volledige artikel uit BSM Basisschoolmanagement

    1 September 2017